Koning - Eenoog of nie vir geleerdes. LitNet 2019-02-26

Koning - Eenoog of nie vir geleerdes Rating: 6,1/10 541 reviews

Dramas en Eenbedrywe

Koning - Eenoog of nie vir geleerdes

Hij wordt voor zijn wandaad veroordeeld. He completed his schooling in Cape Town. Ze zijn doelbewuste pogingen om tot dit proces bij te dragen en zijn daardoor op de eerste plaats reflecties over zijn eigen tijd waarin ook de noodzaak tot krachtenbundeling tegen een schare externe en interne vijanden bijzonder sterk gevoeld is. In de figuur van Asterion geeft Van Wyk Louw nogmaals gestalte aan het type heersersfiguur dat voor niets en niemand ontzag heeft. Sy probeer om agter te kom wie die meisie is, en kry 'n goot verrassing! Zijn opwerpingen zijn noch onderbouwd, noch consistent. Daar is aangedui dat hy 'n besonderse produktiewe skrywer en kritikus was, beide oor die algemeen as ten opsigte van die subsisteme van die drama en die prosa. De dramatische teksten van Van Wyk Louw houden aan het Afrikaner volk een spiegel voor.

Next

LitNet Argief

Koning - Eenoog of nie vir geleerdes

He is seen as the most important member of the Dertigers movement of the 1930s and is considered one of the greatest poets that South Africa has produced. Kerse teen die wind: tien eenbedrywe Hardeband met s. Na de verkiezingsoverwinning van de Nationale Partij in 1948 wordt de herinnering aan de Anglo-Boerenoorlog nog steeds opgeroepen. Career After completing his post-graduate studies he taught at the and was a professor of at the University of Amsterdam from 1949-1958. De verschillende interpretaties die aan het begrip 'Romein' gegeven worden, sluiten hierbij aan. Sources LitNet Wikipedia Afrikaans Wikipedia website Go to Return to Return to Return to Return to Return to.

Next

Koning eenoog

Koning - Eenoog of nie vir geleerdes

In die eerste plek lyk die graadsentraliteite van skrywers soos volg vir al drie genres in hierdie dekade. Milla Louw versoek die gebruiker om die hele toneelstuk in o├źnskou te neem indien die monoloog gekies word. Alle zin en zinvolheid komen immers van God: De verwijzing naar de mens als 'klip' of steen, die ook in Die dieper reg voorkomt, duidt op zijn beperktheid. Om herhaling te voorkom, word hier nie 'n uiteensetting van die netwerkteorie gegee nie. De titel lijkt dat in elk geval te suggereren. A career as dramatist began when he was commissioned to write for in Pretoria. De argumentatie wordt telkens aangepast om de totstandkoming van de Afrikaner natie te rechtvaardigen.

Next

LitNet Argief

Koning - Eenoog of nie vir geleerdes

Dat de mens niet kan weten wat recht en gerechtigheid is? Dikwijls speelt de handeling zich op een abstract vlak af, of is ze gesitueerd op een andere plaats en tijd. Moest de Vader zich niet neergelegd hebben bij de uitspraak van de rechtbank? De inheemse bevolking vormt geen bedreiging. If you don't speak Afrikaans: Afrikaans is a Germanic language, and there are several cognates between this language and others. In these works we find a diversity of variations on the theme of the intellectual. Van Wyk Louw did receive the Hertzog Prize another four times after that.

Next

LitNet

Koning - Eenoog of nie vir geleerdes

Na de ronding van de Kaap wil hij dan ook blijven verder varen en hoopt daarbij op een teken van God als bevestiging en goedkeuring van zijn streven. Zelfs in 1966 moeten deze woorden, in elk geval buiten de Afrikaner gemeenschap, niet meer geloofwaardig geklonken hebben. Op die verhoog is ses grafte waarin die ses lyke regop staan en weier dat hulle begrawe word. Het lijkt alsof de nationalistische sympathie├źn van Van Wyk Louw hem blind gemaakt hebben voor de grotere Zuid-Afrikaanse realiteit. Is het het vertrouwen dat Kruger in God stelt dat hem laat zegevieren? Is het toevallig dat precies de dramatische werken waarin de ethische problematiek het duidelijkst aan de orde is, juist niet in een Zuid-Afrikaanse context ingebed zijn? Dit is egter eers wanneer die dramas se skrywers nagespeur word dat 'n patroon uit die verf kom sien figuur 1.

Next

Kies 'n boek: Koning eenoog

Koning - Eenoog of nie vir geleerdes

De Afrikaners vormen geen machtig volk. Juist de verdere ontwikkeling van het Afrikaner volk had Van Wyk Louw bewust moeten maken van de relativiteit van het standpunt dat Steyn in dit gelegenheidsdrama inneemt. In Dagboek van 'n soldaat weerklinken duidelijke echo's van Germancius. Therefore an intellectual never reaches the final truth. Any person, therefore, irrespective of his social standing can choose to become an intellectual provided that he is prepared to subject himself to the severe demands imposed by this discipline. Die pluimsaad waai ver of bitter begin wijkt daardoor sterk af van de traditionele voorstelling van deze white man's war.

Next

Tafelberg

Koning - Eenoog of nie vir geleerdes

Onder de keizers hebben de Romeinen zich echter tot kruideniers ontwikkeld. De komedie Koning-Eenoog of nie vir geleerdes is in 1963 uitgegeven. Skrywers Graad De Villiers, Louis S. Hij komt tot inzicht en geeft zichzelf helemaal aan God over in tegenstelling tot de ware schuldige die zich boven alles verheven voelt. Skerm en masker Hardeband sonder s. Al bogenoemde is egter slegs 'n kwantitatiewe meting, en soos in Senekal 'n Bespreking van die Afrikaanse poesienetwerk sedert 2000 aangedui is, beteken graadsentraliteit op sigself nie dat 'n entiteit oor die algemeen in die sentrum van 'n sisteem funksioneer nie, en daarom word Brink se algehele sentraliteit in die volgende afdeling bespreek. Voor hen was het onbekende binnenland het land van hoop, het beloofde land, waarop de zegen van God rustte.

Next

Die begrip intellektueel by NP van Wyk Louw

Koning - Eenoog of nie vir geleerdes

Dit allegorische drama wordt geplaagd door een overmaat aan bekeringsdrift. Het is niet verwonderlijk dat Van Wyk Louw zich verontrecht voelde door de kritiek van H. He received the Hertzog Prize four more times, the last time in 1965 for his collection Tristia. Nico Luwes - 2009-08-20 Naam van skrywer Nico Luwes Naam van teks Maaltyd vir een Subgenre Klug Kort opsomming Die bekende Dinner for one in Afrikaans vertaal oor die 90 jarige effens seniele Miss Sophie wat haar 4 onsigbare gaste onthaal en haar butler James wat al die heildronke namens hul drink en permanent oor die leeuvel donder. Die artikel het dus 'n tydsnit gebied op 'n belangrike periode in die Afrikaanse literere sisteem en ook in Brink se loopbaan, maar die 1960's was as't ware die kiem van wat later die volwaardige Brinkloopbaan sou word. Het perspectief van Kruger domineert het drama. Brink is dus 'n uitsonderlik aktiewe rolspeler in die prosasisteem as kritikus, maar soos in die vorige afdeling aangedui is, ook as skrywer.

Next